in

• Toàn bộ nguyên liệu cần chuẩn bị để đón các waifu/husbando mới về nhà #Rosaria…

• Toàn bộ nguyên liệu cần chuẩn bị để đón các waifu/husbando mới về nhà #Rosaria #Venti #Childe #Hutao
• Ước tính tổng số tài nguyên để nâng full lv, skill, vũ khí cho các char 90 khác

Nguồn: WorldOfTeyvat
#GenshinImpact
#Toàn #bộ #nguyên #liệu #cần #chuẩn #bị #để #đón #các #waifuhusbando #mới #về #nhà #Rosaria..
Genshin Impact – Tips & Facts

Rate this post

Report

Comments

Leave a Reply

What do you think?

1.6k Points
Upvote Downvote