in

#SPOILER . . . . . . . . . . . . . . . . . Sau khi Teenari cõng NLH về làng Gand…


#SPOILER
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi Teenari cõng NLH về làng Gandharva để chữa trị.
NLH: “Đôi tai đó… rờ chắc thích lắm nhỉ!” 😂😂😂

Cái cớ mà Teenari không thích làm việc ở thành Sumeru: “Thành Sumeru quá ồn ào, không tốt cho đôi tai”.

#tighnari Ảnh: @azoth_belli


#SPOILER……………..Sau #khi #Teenari #cõng #NLH #về #làng #Gand..
Genshin Impact – Tips & Facts

Rate this post

Report

Comments

Leave a Reply

What do you think?

1.6k Points
Upvote Downvote